om gewoon transparant te zijn

Privacy
Policy

Privacy Statement

Roem Interieurs VOF
Kalverekker 11
5531 DR Bladel
Email info@roeminterieurs.nl
Tel. 06 83044743

KvK85622982
BTW NL863687295B01
Bank NL92 RABO 0189 4773 26

Privacy Statement –  Persoonsgegevens die wij verwerken

Roem Interieurs verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de client portal aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
– Locatiegegevens;
– Gegevens over uw activiteiten op onze website;
– IP-adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Roem Interieurs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen;
– Verzenden van onze nieuwsbrief;
– Om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Roem Interieurs zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Roem Interieurs verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Roem Interieurs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de servicedesk. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Ruigch zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Roem Interieurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze servicedesk.

Vraag hier jouw offerte aan